โครงการสนับสนุนโดย EU/AUP แจ้งประกวดราคาวัสดุอุปกรณ์การเรียนสำหรับโรงเรียนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯทั้ง 7 แห่ง ซึ่งอยู่ในบริเวณชายแดนประเทศไทยและพม่า

Post date 8 Mar 2019 Post update 8 Mar 2019 15:26:08 Visited 20 Times

Deleted post reason

price 0 USD

  • Post name : EU/AUP project
  • want : Recommended
  • condition : Unidentified
  • post date : 8 Mar 2019
  • latest update : 8 Mar 2019 15:26:08 น.
  • address : -
  • Country : โพสต์โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร
  • Tel : kanika@adrathailand.org
  • Email : kanika@adrathailand.org